Επιστημονικά Άρθρα και Τύπος Squeezy Athletic
Άθρο του Δρ. Ξενάκη σχετικά με το
Squeezy Athletic
Squeezy Athletic Κάψε Λίπος, Χάσε Κιλά
Squeezy Athletic Κάψε Λίπος, Χάσε Κιλά
Madame Figaro
07.2010
Squeezy Athletic - Madame Figaro
Squeezy Athletic Κάψε Λίπος, Χάσε Κιλά
Men's Health
12.2010
Squeezy Athletic - Men's Health
Squeezy Athletic Κάψε Λίπος, Χάσε Κιλά
Nitro
04.2010
Squeezy Athletic - Nitro
Squeezy Athletic Κάψε Λίπος, Χάσε Κιλά
Playboy
06.2010
Squeezy Athletic - Men's Health
Squeezy Athletic Κάψε Λίπος, Χάσε Κιλά